תיקוני זוהר תקונא תרין וחמשין

תיקוני זוהר תקונא תרין וחמשין

  

תקונא תרין וחמשין
בראשית ברא אלקי"ם אלקי"ם חמש אתוון כחושבן ה' א"ד מן אדנ"י הכי סליק לחמש ורזא דמלה ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה תא חזי אתערותא צריכא מתתא לעילא ולבתר והשקה את כל פני האדמה והשקה ו' איהו שקיו מעילא לתתא דאיהו נחל קדומים דאתמשך מן מוחא והכי צריך לאתערא אתערותא בקדמיתא מאתתא ורזא דמלה אשה כי תזריע ומיד וילדה זכר נוקבא אדנ"י דכר יקו"ק כד אקדימת ברתא שליט דכורא ואתעביד יאקדונק"י ורזא דמלה יקו"ק אדנ"י חילי ועל במותי ידריכני אלין אבהן למנצח בנגינותי אמה ותרין שוקין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.