תיקוני זוהר תקונא תמנייא ותלתין

תיקוני זוהר תקונא תמנייא ותלתין

  

תקונא תמנייא ותלתין
בראשית ברא אלקי"ם פתח ואמר כשושנה בין החוחים וכו' שושנה אית לה חמש עלין מלגו וחמש עלין מלבר ואינון ה"ה שרביט דילה ו' תפוח דילה י' וכלא אלקי"ם חמש אתוון דיליה ה' חמש עלין מלבר ה' חמש עלין מלגאו י' תפוח ו' מל"א שרביט בזמנא דהאי שושנה איהי בגלותא איהי אטימא בזמנא דיהא פורקנא בעלמא אתפתחת בחמש אור הדא הוא דכתיב ויאמר אלקי"ם יהי אור ובההוא זמנא דאתפתחת אתלבשת בכמה לבושין דנהורין דאורייתא ואתקשטת בכמה קשוטין דפקודין דעשה ובזמנא דאתפתחת ואתקשטת בקשוטהא בארבעה בגדי לבן דאי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.