תיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעין

תיקוני זוהר תקונא תמניא וארבעין

  

תקונא תמניא וארבעין
בראשית תמן תר"י תמן שב"ת כגוונא דא ב' ראשי"ת ב"רא שי"ת ואינון תרי שבתות עלייהו אתמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת וגומר תרין זמנין אדכיר הכא שבת לקבל שכינתא עלאה ותתאה לדרתם מהו לדרתם אלא זכאה איהו מאן דעביד לון דירה בשבת בתרי בתי לבא ואתפני מתמן יצר הרע דאיהו חלול שבת ברית עולם דא צדיק דשריין תרוייהו עליה חד לאמלאה ליה וחד לאתמלייא מניה בני ישראל אינון תרין כליין נצח והוד בנוי דישראל סבא עמודא דאמצעיתא תלת שביעי שביעי שביעי אלין תלת אבהן עונג שבת ונה"ר יוצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.