תיקוני זוהר תקונא תמינאה

תיקוני זוהר תקונא תמינאה

  

תקונא תמינאה
בראשית ש' שמי"ם יר"א שמי"ם יר"א בי"ת דיליה דאיהו רא"ש בי"ת דחיל ליה בביתיה דא הוא בראשית ואיהו וממנן דיליה לא דחילו מניה וחריבו ביתיה בית ראשון ובית שני ובגין דא וחפרה הלבנה דאיהי נחש אשת זנונים ובושה החמה דאיהי גיהנם דנחש אשת זנונים חריבת ביתא דשכינתא וחמה דאיהי גיהנם סם המות אוקידת היכלא ובזמנא דקודשא בריך הוא בני לון כמלקדמין דכתיב בונה ירושלים י"י בההוא זמנא וחפרה הלבנה ובושה החמה אימתי בזמנא דכי מלך י"י צבאו"ת דבניינא קדמאה אתעביד על ידי דבר נש ובגין דא שליטו עלייהו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.