תיקוני זוהר תקונא תלתין

תיקוני זוהר תקונא תלתין

  

תקונא תלתין
בראשית מאן ראשית דא חכמה דא נקודה דלגאו דאתמר בה כל כבודה בת מלך פנימה ודא יראה דאיהי פקודא קדמאה ועלה אתמר יראת י"י ראשית דעת ואיהי רמיזא במלת בראשית ואית יראה רעה רצועה לאלקאה לחייביא והאי נקודה איהו אות שבת ויומין טבין ואות דתפילין ואות דברית מילה ההיא רצועה איהי יראה רעה איהי ערלה זכאה איהו מאן דאעבר לה מניה דלית לה רשו לרצועה לאלקאה ליה והאי נקודה עלה אתמר מחלליה מות יומת מאי מחלליה אלא מאן דאעיל רשו נוכראה בחלל דילה דאיהי רשות היחיד דעלה אתמר ונכרתה הנפש ההיא מתוך הק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.