תיקוני זוהר תקונא תלתין ותלת

תיקוני זוהר תקונא תלתין ותלת

  

תקונא תלתין ותלת ליום י"ז
בראשית דא פקודא קדמאה דאתרמיז בל"ב שבילין דאינון ל"ב אלקי"ם דעובדא דבראשית כ"ב אתוון ועשר אמירן דאתכלילן בהו תקונא קדמאה יראה ועלה אתמר ראשית חכמה יראת י"י דאית דחילו ואית דחילו [דף עז עמוד א] יראת י"י דא שכינתא מלכות קדישא יראה רעה דא רצועה לאלקאה לחייביא ומאי ניהי סם המות דסמא"ל נוקבא דיליה יראת י"י איהי אגרא למאן דנטיר פקודין דלא תעשה יראה רעה איהי רצועה לאלקאה למאן דאעבר עלייהו קם רבי שמעון ואמר אלעזר ברי אית מאן דדחיל לקודשא בריך הוא בגין דייחון בנוי ויס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.