תיקוני זוהר תקונא תליתאה

תיקוני זוהר תקונא תליתאה

  

תקונא תליתאה ליום ג'
בראשית תמן ירא"ת מה אשתאר מאינון אתוון ש"ב ורזא דמלה שב [דף יח עמוד ב] ביראת י"י ואם לית דחילו לית חכמה כמה דאוקמוהו אם אין יראה אין חכמה בגין דיראה היא אוצרא לחכמה איהי גניזו דילה איהי טמירו דילה איהי ביתא דמלכא ודא תקונא תליתאה כגוונא דא בראשית רא"ש בי"ת ורזא דמלה בחכמה יבנה בית ומאן דבעי למחזי למלכא לית ליה רשו למחזייה אלא בביתיה ורזא דמלה חכמה לא אשתמודעא אלא בביתיה כגוונא דא עמודא דאמצעיתא דאיהו יקו"ק לא אשתמודע לנביא וחוזה אלא בהיכליה דאיהו אדנ"י ורזא דמלה ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.