תיקוני זוהר תקונא תליסר

תיקוני זוהר תקונא תליסר

  

תקונא תליסר ליום ח'
בראשית תמן אשר"י ודא איהו אשרי האיש ואיהו אהי"ה אשר אהי"ה רישא לכל [דף כז עמוד ב] רישין ועלה אתמר ראשך עליך ככרמל ודא תפילין דרישא ודלת ראשך כארגמן דא תפלין דיד וביה משבחין לבת בהאי אשרי הדא הוא דכתיב באשרי כי אשרוני בנות מאן זכי לאעלא תמן אשר לא הלך בעצת רשעים דאיהי עצה בישא מסטרא דעץ הדעת טוב ורע ובדרך חטאים לא עמד מאן דרך חטאים ההיא דאתמר בה כן דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה וגומר ובמושב לצים לא ישב מאן מושב לצים דא לילי"ת אימן דערב רב דאיהי מטמאה כנדה במושבה וכן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.