תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

תיקוני זוהר תקונא שתיתאה

  

[דף כא עמוד א] תקונא שתיתאה
בראשית קם רבי שמעון פתח ואמר לאליהו אליהו באומאה עלך במלכות קדישא דאיהי נפילא בגלותא טול רשותא דלא תזוז מינן דהא שכינתא וחילהא נטרין לך מלאכי השרת דאתמר בהון הן אראלם צעקו חוצה צווחין לבר מהיכלין לא אית מאן דמקבל צלותין דישראל כמה צפרין מצפצפין בצלותין לגבי אמהון דאינון מקננן על ארעא דנטרין לך וכלהו אתקריאו צפרים על שם קן צפור דאיהי אימא קדישא דאתמר בה כי יקרא קן צפור לפניך ועלה אתמר גם צפור מצאה בית ודא ב' מבראשית דאתמר בה בחכמה יבנה בית ודרור קן לה דא אימ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.