תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

  

[דף צט עמוד א] תקונא שתין ותשע ליום ל"ה
בראשית ב' תרין חכמה ותבונה ובינה תליתאה יראת י"י ראשית דעת ובהאי דעת אתמר והאדם ידע את חוה אשתו דלית זווג אלא בדעת דאיהו עמודא דאמצעיתא יחודא דאבא ואימא הכי איהו לתתא צדיק יחודא דעמודא דאמצעיתא ושכינתא דלתתא וגוף וברית עלייהו אמר כי א"ל דעות י"י וגומר ותרוייהו עדות דלית עדות פחות מתרין והא בן איהו יחוד דאבא ואימא איהו עמוד סביל כלא כגוונא דשמיא וארעא דאתמר בהון דעלמא על חד סמכא קיימא כמה דאת אמר וצדיק יסוד עולם הכי אבא ואימא סמכין על עמודא דאמצע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.