תיקוני זוהר תקונא שיתסר

תיקוני זוהר תקונא שיתסר

  

תקונא שיתסר
בראשית דא חלה הדא הוא דכתיב (במדבר ט"ו) ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה והא אוקמוהו דאדם חלתו של עולם הוה ומנלן דחלה איהו ראשית דקרא אוכח הדא הוא דכתיב ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה לי"י מאי חלה אלא שבעה מינין אינון חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש דהוא דבש תמרים חטה אילנא איהו דאכל מניה אדם קדמאה ואיהו לא אפיק מתמן חלה ובגין דא לא חל ביה ה' ושריא ביה ח' ט' וגרים ליה מותא וחלה איהי שכינתא כלילא משבעה מינין אילין ובה חב אדם קדמאה טפה דא י' עסה וצריך לאפקא מינה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.