תיקוני זוהר תקונא שיבסר

תיקוני זוהר תקונא שיבסר

  

תקונא שיבסר ליום ט'
בראשית עלה אתמר ראשית מעשר דגנך ודא מלכות דאיהו מעשר ואיהי עשירית לעשר ספירות ובגינה מעשרין ומוץ ותבן דאינון לבושין דחטה בהאי עלמא פטורין ממעשר ומאן דבעי לאפקא מעשר מחטה בעי לנקייה מן מוץ ותבן דאינון ח"ט ואשתארת איהי ה' נקיה בההוא זמנא יהא זריק בה טפה דאיהי יו"ד וכגוונא דא בזווגא דבר נש צריך לנקאה טפה מחט"א דאיהו יצר הרע למהוי זרעא נקיה בה' הדא הוא דכתיב ה"א לכם זרע אבל בעלמא דאתי חטה איהי נקיה איהי ולבושה ואיהי עשרין ותרין אתוון דאורייתא ובגין דא בהמוציא בעל הבית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.