תיקוני זוהר תקונא שבע וארבעין

תיקוני זוהר תקונא שבע וארבעין

  

תקונא שבע וארבעין ליום כ"ד
בראשית ברא שית ודא יומא שתיתאה דאתמר ביה ויהי ערב ויהי בקר יום הששי הכא תלת אומנין תניינין אומן חד אפיק נהורין ביומא רביעאה דהוו תליין ביומא קדמאה דאתמר ביה אור אומנא תניינא אפיק ריחשא ממיא הדא הוא דכתיב ישרצו המים ודא הוה תלייא ביומא תניינא דאתמר ביה מים הדא הוא דכתיב יהי רקיע בתוך המים הכא מיא והכא מיא אומנא תליתאה אפיק עשבין וזרעין לקבל יומא תליתאה דאתמר ביה תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ואתמר ביומא שתיתאה פרו ורבו ומלאו את הארץ מאי ומלאו את הארץ אלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.