תיקוני זוהר תקונא שביעאה

תיקוני זוהר תקונא שביעאה

  

תקונא שביעאה ליום ה'
בראשית יר"א בש"ת ווי ליה לסמא"ל כד קודשא בריך הוא ייתי למפרק לשכינתא ולישראל בנהא ותבע מניה ומשבעין אומין ומממנן דילהון כל עאקון דעאקו לישראל בגלותא בגין דקדם דגלו ישראל גלי ליה קודשא בריך הוא דהוו עתידין ישראל למהוי תחות שעבודייהו [למפק מתחות שעבודייהו] ואחזי ליה ולשבעין ממנן דתחות ידיה אגרא דילהון אי הוו אוקרין לישראל בגלותא הדא הוא דכתיב (בראשית ל"ט) ויברך י"י את בית המצרי בגלל יוסף ואיהו וממנן דיליה לא עבדין להון יקרא אלא עבדין בהון ובשכינתא קלנא דאמרין לון כל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.