תיקוני זוהר תקונא רביעאה

תיקוני זוהר תקונא רביעאה

  

תקונא רביעאה
בראשית כתיב פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה י"ק פתחו לי דא אינון תרין עפעפי עינא דאינון פתחין וסגרין ועלייהו אתמר והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה כרובים אלין תרין כרובי עינא פורשי כנפים עפעפי עינא ועוד פתחו לי שערי צדק אלין אינון תרין עיינין בזמנא דאינון מסתכלין בארח מישור אתמר בהון ופניהם איש אל אחיו ובזמנא דלאו אינון מסתכלין בארח מישור הא נחש עקלתון תמן עליה אתמר כי המות יפריד וגומר תלת גווני עינא אינון תלת אבהן דאתמר בהו אלה ראשי בית אבותם בת עין דאיהי דקיקא זעירא דא שכינת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.