תיקוני זוהר תקונא קדמאה

תיקוני זוהר תקונא קדמאה

  

[דף יז עמוד ב] תקונא קדמאה ליום ב'
בראשית ב' ראשית זה השער לי"י צדיקים יבאו בו דא איהו תרעא דצדיקייא דאית לון רשו לעאלא תמן ואחרנין דלאו אינון [דף יח עמוד א] צדיקייא אתדחיין מתמן בה רשימין ומצויירין ומתחקקין דיוקנין דעלאין ותתאין ציורא דאדם רשימא תמן ואיהו דמות אדם רשימא דאריה תמן לימינא ורשימא דשור לשמאלא ורשימא דנשרא באמצעיתא ורזא דמלה ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם וכו' וארבע אנפין לארבעתם לכל חייתא ארבע אנפין אלין ארבע אתוון דשמא קדישא יקו"ק דנהיר בהון מלכא דכלהו ח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.