תיקוני זוהר תקונא עשרין ותרין

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותרין

  

[דף סג עמוד ב] תקונא עשרין ותרין ליום י"ב
בראשית ברא אלקי"ם בראשית חד איהו דלא אתגלייא וברא תרין תרין אינון ואינון ב' ואינון תרין עלמין סתימין ובמה ברא לון בנקודה חדא סתימא ראשית אתקרי ועלה אתמר כלם בחכמה עשית ותרין עלמין סתימין לא הוו אתגליין עד דעביד לון תרין לבושין ומאי נינהו את השמים ואת הארץ את השמים לבושא לעלמא עלאה דאתברי בנקודה עלאה ואת הארץ לבושא לעלמא תתאה דאתברי באלקי"ם דאיהי אימא עלאה י' ראשית אתקרי ואיהו אבא דכלא ה' אלקי"ם ואיהי אימא דכלא אם כל חי וחכמה דאיהו אבא לא אשתמו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.