תיקוני זוהר תקונא עשרין ותמניא

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותמניא

  

תקונא עשרין ותמניא
בראשית ביה תלת פקודין חד יראת יקו"ק כגוונא דא בראשי"ת יר"א בש"ת והא אוקמוהו תניינא ברית כגוונא דא בראשית ברי"ת א"ש תליתאה שבת כגוונא דא שב"ת יר"א פקודא קדמאה יראת י"י עליה אתמר יראת י"י היא אוצרו ועוד אתמר בה יראת י"י ראשית דעת ראשית חכמה יראת י"י ובודאי מאן דלית ביה דחילו דאיהו אוצר לית תמן חכמה אוצרא דהאי חכמה איהי ב' ובתקונא אחרא בראשית ב' ראשית נקודה בהיכליה עליה אתמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום גן איהו אורייתא דבכתב דאיהו ג"ן סדרים דאורייתא גל איהו אורי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.