תיקוני זוהר תקונא עשיראה

תיקוני זוהר תקונא עשיראה

  

תקונא עשיראה
בראשית שי"ר תא"ב והאי איהו שיר משובח מכל השירים תאב מכל השירים ועליה אתמר שיר השירים אשר לשלמה למלך שהשלום שלו הכי אוקמוהו והאי שיר מתי יתער בזמנא דיתאבדון סמא"ל וממנן דיליה חייביא מן עלמא ובההוא זמנא שיר אז ישיר משה אז שר לא כתיב אלא ישיר והא אוקמוהו והאי שיר באז סליק בפומא אבל שיר איהו ודאי חכמת שלמה בההוא זמנא ותרב חכמת שלמה דבההוא זמנא ומלאה הארץ דעה את י"י וכו' ומאן סליק לה לאתרה דא משה ורזא דמלה אז ישיר משה באן סליק לה בתלשא האי תגא דתלשא איהי י' ישיר ותקום מן ה' דמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.