תיקוני זוהר תקונא חמשין

תיקוני זוהר תקונא חמשין

  

תקונא חמשין
בראשית ברא אלקי"ם פתח רבי שמעון ואמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה ראשי תיבין ש"או מ"רום ע"יניכם ש"חרית מ"נחה ע"רבית תלת צלותין עלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל פעמים שלש עם גבר בגין דאינון מרכבה דתלת אבהן ועלייהו אתמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אלה פסל את הראשונים אלה ודאי פסיל לקדמאין דאמרו אלה אלקיך ישראל דאינון תולדין דתהו דאתרמיז בראשי תיבין ת"לדות ה"שמים וה"ארץ תה"ו ואינון חמש מינין דאתמר בהון בה' בראם ואינון עמלקים גבורים נפילים ענקים רפאים ובגין דא טרחת ה' בגיני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.