תיקוני זוהר תקונא חמשין ותלת

תיקוני זוהר תקונא חמשין ותלת

  

[דף פז עמוד ב] תקונא חמשין ותלת ליום כ"ז
בראשית ברא אלקי"ם תמן ב"ת תמן א"ם דהוא א"ם מאלקי"ם ואינון גן עלאה גן תתאה פתח רבי שמעון ואמר ויטע י"י אלקי"ם גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ויטע י"י אלקי"ם גן דא שכינתא בעדן דא אימא עלאה מקדם אבא עלאה וישם שם את האדם אשר יצר דא עמודא דאמצעיתא ועליה אתמר וייצר י"י אלקי"ם את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים וגומר וייצר צייר ליה בתרין עלמין בעלמא דין ובעלמא דאתי ויפח באפיו נשמת חיים דא נשמת כל חי ויהי האדם דא רוחא דחיי לנפש חיה דא שכינ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.