תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

  

תקונא חמשין ושיתא
בראשית ברא אלקי"ם אלקי"ם הא אוקמוה תמן דחילו מסטרא דאת ה' (נ"א ה"י) דאיהי לשמאלא דאף על גב דאת י' איהו רחמי באתר דשלטא ה' עלה נוקבא אתקריאת כגוונא דא ק"י ורזא אתגלייא (בי"ה ק"א וא"ו ק"א) יו"ד ה"י וא"ו ה"י (ס"א ביו"ד ק"א וא"ו ק"א) דלית בריה בלא דכר ונוקבא דתרין שותפין אינון בברא וברתא אבא ואימא חד יהיב טפה דכורא וחד נוקבא וכד שליט דכורא על נוקבא איהו דכר וכד שליט נוקבא על דכורא איהו נוקבא והא אוקמוהו ברזא דאשה כי תזריע וילדה זכר ורזא עלאה הכא לזמנין אזדריקן תרין טפין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.