תיקוני זוהר תקונא חמישאה

תיקוני זוהר תקונא חמישאה

  

תקונא חמישאה ליום ד'
בראשית ב' ראשית נקודה בהיכליה והאי נקודה איהי מחשבה סתימא אדהכי הא אליהו אזדמן לגביה דרבי שמעון אמר ליה רבי רבי והא ב' פתיחא איהי אם כן במאי איהי מחשבה סתימא בה אלא בריש הורמנותא דמלכא בוצינא דקרדינותא כד מדיד משיחא האי נקודה נפיק מינה קו דסתים ניצוצא ההוא מחשבה כגוונא דא ם בקדמיתא איהי מ"ם סתימא וכד אתפשט קו דאיהי ו' מן המדה איהי אתפתחת ואתעבידת ב' ודא בראשית ב' ראשית נקודה בהיכליה וכד איהי ם סתימא איהי מ"ם רבת"א מלםרבה המשרה למרב"ה בגימטריא עז"ר או זר"ע בההוא הי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.