תיקוני זוהר תקונא חמיסר

תיקוני זוהר תקונא חמיסר

  

תקונא חמיסר ליום ח'
בראשית דא ישראל הדא הוא דכתיב (ירמיה ב') קדש ישראל לי"י ראשית תבואתה ראשית בלא ערבוביא אחרא ומאן דאיהו קדש לא הוה ליה הרכבה ממינא אחרא ובגין דאיהו קדש לית ליה הרכבה דצריך ביה נטירו לגבי בת זוגיה דאיהי ה' ובגין דא ראשית תבואת"ה לית ביה פגימו הדא הוא דכתיב ויעקב איש תם לית ביה פסולת צריך למהוי נטיר איבא דא למלכא אתחזי ובגין דא כל אוכליו יאשמו רעה תבא אליהם נאם י"י דדא איהו עץ החיים דאיבא דיליה סם חיים בת זוגיה נטירא ליה בעלמא דין ובעלמא דאתי עלה אתמר ולקח גם מעץ החיי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.