תיקוני זוהר תקונא חד סר

תיקוני זוהר תקונא חד סר

  

[דף כו עמוד ב] תקונא חד סר ליום ד'
בראשית בר"א שי"ת ומאי ניהו שית היכלין אלקי"ם אימא עלאה עלייהו דאיהי היכלא שביעאה וכמה דאימא עלאה אפיקת שית הכי אימא תתאה אפיקת שית ומאי ניהו את השמים ואת הארץ ואינון שית מאנין דאתמר בהון כי ששת ימים עשה י"י את השמים ואת הארץ והיכלין תתאין אינון מאנין להיכלין עלאין וכד ישראל הוו מצלאן כל היכלין אלין הוו מתפתחן לגבייהו וכען בגלותא אתמר בהון כל השערים ננעלו ושכינתא לבר מהיכלא וקודשא בריך הוא לבר מהיכליה ומלאכייא דממנן על צלותין לבר מהיכליהון הדא הוא דכת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.