תיקוני זוהר תקונא חד וחמשין

תיקוני זוהר תקונא חד וחמשין

  

תקונא חד וחמשין ליום כ"ו
בראשית ברא אלקי"ם את השמים ואת הארץ מאי את אלא הכי אוקמוה קדמאין כל אתין לרבויא ודא א"ת אורייתא כלילא מא' ועד ת' דבה אתביראו שמיא וארעא ועוד את השמים דא קודשא בריך הוא הדא הוא דכתיב ואתה תשמע השמים ואת בת זוגיה עמיה ואת דא צדיק ובת זוגיה הארץ מאנא דכלהו לאפקא בה זרעין ואבין ורזא דמלה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגומר אמר רבי שמעון ברי רזא עלאה הכא אף על גב דכלא אתברי ואתקן בשמא דיקו"ק דאינון את השמים ורזא דמלה י"ק בשמים ו"ק בארץ הדא הוא דכתיב י"שמחו ה"שמים ות"ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.