תיקוני זוהר תקונא חד וארבעין

תיקוני זוהר תקונא חד וארבעין

  

תקונא חד וארבעין ליום כ"א
בראשית תמן תשר"י ודא דרועא תניינא יום תניינא יש"ת חשך סתרו [דף פא עמוד ב] אשתאר ר' איהי רא"ש השנה ותמן הבדלה בין טוב לרע ובראש השנה מלכא איהו דין וכל ספירן אתקריאו דינין ומשפטין מסטריה וכל צבא השמים קיימין עליה מימיניה ומשמאליה אלין מיימינין לכף זכות ואלין משמאילין לכף חובה וכד ישראל יתערון בשופרות וסלקין תמן לשכינתא דאיהי תרועת מלך בעשרה שופרות בגין דאיהי לא סלקא פחות מעשרה בההוא זמנא ויהי מבדיל בין מים למים אפריש קודשא בריך הוא בין אלין דמיימינים לכף זכות ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.