תיקוני זוהר תקונא ארבעין

תיקוני זוהר תקונא ארבעין

  

תקונא ארבעין
בראשית שמעי וראי והטי אזנך וגומר בראשית תמן שמע"י תמן ב"ת תמן רא"י שמע"י ש' מן בראשית ב"ת תמן אשתמודע ברישא וסופא דתיבה רא"י תן אשתמודע באמצעיתא כגוונא דא בראשי"ת וכד תהא בחבורא עמיה כגוונא דא יאקדונק"י איהו אמר לגבה ושכחי עמך ובית אביך דעל כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד כי הוא אדוניך והשתחוי לו אדון כל הארץ ודאי ובגין דא מסטרא דיקו"ק אתקריאת אספקלריאה דנהרא וכד איהי אדנ"י בלא בעלה אתקריאת אספקלריאה דלא נהרא ונביאייא מסטרא דיקו"ק אינון מאספקלריאה דנה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.