תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותרין

תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותרין

  

תקונא ארבעין ותרין
בראשית תמן איש דאתמר ביה ויעקב איש תם ודא יומא תליתאה דהא תלת אומנין הוו עד הכא יומא קדמאה ויומא תניינא ויומא תליתאה כל חד אפיק אומנותיה יומא קדמאה אמר ליה ההוא אמון מופלא ומכוסה דאיהו אי"ן כליל תלת ספירן א' כתר י' חכמה ן' בינה וה' אתוון מנצפ"ך מעלמא דאתי אינון לקבל ה' עלאה אמר לכל אחד מתלת יומין דיפיק אומנותיה אמר ליומא קדמאה יהי אור מיד אפיק אומנותיה ועביד ליה הדא הוא דכתיב ויהי אור והא אוקמוהו דלית הויה אלא על ידי עשיה א' מן אי"ן דהוה פרח באויר אפיק אור י' אפיק ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.