תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותלת

תיקוני זוהר תקונא ארבעין ותלת

  

תקונא ארבעין ותלת ליום כ"ב
בראשית תמן את"ר יב"ש ודא איהו ונהר יחרב ויבש בההוא זמנא דאיהו יבש ואיהי יבשה צווחין בנין לתתא ביחודא ואמרין שמע ישראל ואין קול ואין עונה הדא הוא דכתיב (משלי א') אז יקראונני ולא אענה והכי מאן דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבעל פה ומאורייתא דבכתב וגרים דלא ישתדלון בהון ואמרין דלא אית אלא פשט באורייתא ובתלמודא בודאי כאלו הוא יסלק נביעו מההוא נהר ומההוא גן ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה דאתחשב ליה כאלו אחזר עלמא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.