תיקוני זוהר תקונא ארבעין וחמשא

תיקוני זוהר תקונא ארבעין וחמשא

  

תקונא ארבעין וחמשא ליום כ"ג
בראשית ברא אלקי"ם א"ל הי"ם ימא דאורייתא ועליה אתמר ויאמר אלקי"ם ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ הכא פקודא למלעי באורייתא דאתמר בה הוי כל צמא לכו למים ואלין דעסקין באורייתא ירתין נפש חיה משכינתא הדא הוא דכתיב ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף דא רוח דאתמר ביה כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר והאי איהו יקו"ק עמודא דאמצעיתא לקבליה מטטרו"ן דשמיה כשם רביה י' רישא דעופא ו' גופא דיליה ה"ה תרי גדפוי דבהון פרח לעילא ונחית לתתא ואלין תרין גדפי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.