תיקוני זוהר תקונא ארבעין וארבע

תיקוני זוהר תקונא ארבעין וארבע

  

תקונא ארבעין וארבע
בראשית תמן תר"י תמן א"ש ועלייהו אתמר ויאמר אלקי"ם יהי מארת ברקיע השמים מארת כתיב חסר ו' דא אורייתא דבכתב מאי מארת דא אורייתא דבעל פה ואף על גב דאוקמוה מארת חסר דא לילית שבעין אנפין לאורייתא ובגין דא מארת בהאי אתר ההיא דאתמר בה כי נר מצוה ותורה אור עמודא דאמצעיתא ועלייהו אתמר את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה הכא פקודא למעבד צדקה את המאור הגדול רזא דעתירין ואת המאור הקטן רזא דמסכנין וכמה דסיהרא לווה מן שמשא ולא אית לה נהורא אלא ממה דיהיב לה שמשא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.