תיקוני זוהר תקונא ארביסר

תיקוני זוהר תקונא ארביסר

  

תקונא ארביסר
בראשית עלה אתמר ראשית בכורי אדמתך תביא בית י"י אלקי"ך לא תבשל גדי בחלב אמו תא חזי חכמה עלאה עלה אתמר קדש לי כל בכור דכל בכורים על שמה אתקריאו ושכינתא מתמן אתקריאת בכורה חכמה ודאי עלה אתמר וראשית כל בכורי כל וברא בוכרא דילה קדמאה דכלא דא ו' עמודא דאמצעיתא בכורי אדמתך תרי סמכי קשוט מאי אדמתך שכינתא תתאה ואינון כל בכורי כל מסטרא דצדיק דאיהו כל ושכינתא איהי ארעא דביה גדלין וצמחין אלנין דעלה אתמר צמח צדיק דאיהו עץ פרי אילנא רבא ותקיף עמודא דאמצעיתא עשבין ודשאין דאינון תלמידי ח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.