תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
ר' שמעון אומ' הסך יין של תרומה שוגג משלם את הקרן ואינו משלם את החומש האוכל תרומה נקורה והשותה יין מגולה משלם קרן וחומש נזיר ששתה יין של תרומה שוגג משלם את הקרן ואינו משלם את החומש אכל תרומה ביום הכפורים משלם קרן וחומש יין וחומץ משלם קרן וחומש
הלכה ב
האוכל תרומה טמיאה משלם דמי עצים לכהן אבא שאול אומ' כל דבר שיש בו שוה פרוטה חייב בתשלומין אמרו לו לא אמרו שוה פרוטה אלא בהקדש בלבד
הלכה ג
אחד האוכל ואחד השותה ואחד הסך אכל חזר ואכל אם יש מתחלת אכילה ראשונה ועד סוף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.