תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ג

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ג

  

הלכה א
מפני מה אמרו אלם לא תורם מפני שאין יכול [לברך מפני מה אמרו סומא לא יתרום מפני שאין יכול] לבור את היפה מן הרעה מפני מה אמרו שכור לא יתרום מפני שאין בו דעת אע"פ שכור מקחו מקח וממכרו ממכר ונדרו נדר והקדשו הקדש ומתנתו מתנה עבר עברה שחייב עליה חטאת מחייבין אותו [חטאת] סקילה מחייבין אותו סקילה כללו של דבר שכור הרי הוא כפקח לכל דבר
הלכה ב
מפני מה אמרו בעל קרי לא יתרום מפני שאין יכול לברך מפני מה אמרו ערום לא יתרום מפני שאינו יכול לברך אבל מכסה את עצמו בתבן ובקש ובכל דבר ומבר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.