תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
ר' יהודה או' חרש שתרם תרומתו תרומה אמ' ר' יהודה מעשה בבניו של ר' יוחנן בן גודגדא שהיו חרשים והיו כל טהרות ירושלם נעשין על גבן אמרו לו משם ראיה שהטהרות אין צריכות מחשבה ונעשות על גבי חרש שוטה וקטן תרומה ומעשרות צריכין מחשבה ר' יצחק אומ' משום ר' אלעזר תרומת חרש לא תצא לחולין מפני שספק ספק יש בו דעת ספק אין בו דעת כיזה צד עושין לו בית דין ממנין לו אפיטרופין הוא תורם והן מקיימין אותו על ידיו רבן שמע' בן גמליאל אומ' איזה הוא חרש כל שהיה חרש מתחילתו אבל פיקח ונתחרש הוא כותב והן מקיימ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.