תוספתא מסכת תמורה (צוקרמאנדל) פרק ג

תוספתא מסכת תמורה (צוקרמאנדל) פרק ג

  

הלכה א
האומר מה שבמעי בהמה זו הקדש מותרת בגיזה ואסורה בעבודה מפני שמכחיש את הקדשים שחטו העובר אסור באכילה מתה העובר אסור בהנאה:
הלכה ב
שור זה הקדש לאחר שלשים יום שחטו בתוך שלשים יום מותר באכילה מת מותר בהנאה הקדישו לשם שלמים הרי זה מוקדש מעכשיו אחר שלשים יום ושחטו בתוך שלשים יום אסור באכילה מת אסור בהנאה הקדישו לשם שלמים הרי זה אינו מוקדש:
הלכה ג
בהמה זו תודה מה שתלד עולה בהמה זו שלמים מה שתלד חטאת הרי זו ולד תודה ולד שלמים דברי ר' מאיר וחכמים אומרים דבריו קיימים ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.