תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
אי זהו פרס הפסח פרס העצרת פרס החג ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' אין פחות מחמשה עשר יום קודם לרגל למה כותבין על הקופות אלף בית גימל מפני שמתחילין ומוציאין מן הראשנה שלמה ראשנה מוציאין מן השניה שלמה שניה מוציאין מן השלישית שלמו שלשתן הגיע זמן תרומה לתרום תורמין מן החדשה ואם לאו תורמין מן הישנה
הלכה ב
נכנס לתרום את הלשכה היו מפשפשין בו בכניסה וביציאה ומדברין עמו משעה שנכנס עד שעה שיצא לקיים [מה] שנ' והייתם נקיים מה' ומישראל ואו' ועשית הישר והטוב בעיני ה' הטוב בעיני שמים והישר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.