תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יז

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יז

  

הלכה א
כתב המהלך תחת הצורות ותחת היוקנאות אין מסתכלין בו ולא עוד אלא אף בחול אין מסתכלין ביוקנאות משם שנ' אל תפנו אל האלילים וגו'
הלכה ב
ר' לעזר בנו של ר' יוסי הגלילי או' אם ראית צדיק שיצא לדרך ואתה מבקש לצאת לאותה הדרך הקדים על ידיו שלשה ימים או אחר על ידיו שלשה ימים כדי שתצא לדרך עמו מפני מה מפני שמלאכי שלום מלוין אות ושנ' כי מלאכיו יצוה לך וגו'
הלכה ג
ואם ראית רשע שיצא לדרך ואתה מבקש לצאת הדרך הקדים עליו שלשה ימים או אחר עליו שלשה ימים כדי שלא תצא עמו לדרך מפני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.