תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יד

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יד

  

הלכה א
בראשונה היו אומ' שלשה כלים ניטלין בשבת מקצוע של דבילה וזומא לסטרון של קדירה וסכין קטנה שעל גבי שלחן חזרו להיות מוסיפין והולכין עד שאמרו כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה רבן שמעון בן גמליאל אומ' אף האיגן של ספינה ר' יוסה אומ' אף צפורן גדולה ר' נחמיה אומ' אפילו טלית אפילו תרוד אין ניטלין אלא לצורך ר' לעזר אומ' בית שמיי אומ' אין ניטלין אלא לצורך ובית הלל אומ' לצורך ושלא לצורך דלת שידה תיבה ומגדל נוטלין ולא מחזירין דלת [לול] ובית התרנגלין לא נוטלין ולא מחזירין< ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.