תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ז

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ז

  

הלכה א
אין מחללין (פירות) מעשר שיני על פירות שביעית ואם חלל יאכלו כחמור שבהן פירות שביעית ופירות מעשר שיני שנתערבו יאכלו כחמור שבהן פירות שביעית שלקח בהן דברים אחרים יאכלו כחמור שבהן פירות מעשר שני שלקח בהן דברים אחרים יאכלו כחמור שבהן
הלכה ב
חומר בשביעית שאין במעשר שני ובמעשר שני שאין בשביעית שהשביעית עשה בה את המופקר כשמור ופסולת אוכלין כאוכלין ואוכלי אדם כאוכלי בהמה וקליפי אגוזין וקליפי רמונים כיוצא בהן מה שאין כן במעשר שני
הלכה ג
שביעית מתחללת על הכל ומעשר שני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.