תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
מבוי שגבוה מעשרים אמה יתר מפתחו של היכל הרי זה צריך למעט כיצד ממעטו נותן עליה קורה מעשרים ולמטה הרחב מעשר אמות יתר מפתחו של היכל הרי זה צריך למעט כיצד ממעטו עושה לו פס וממעטו עד עשר אמות
הלכה ב
מבוי שיש לו צורת פתח אע"פ שרחב מעשר אמות הרי זה אין צריך למעט ר' ליעזר אומ' הכשר מבוי בלחיים מעשה בר' ליעזר שהלך אצל יוסף בן פרידה לאוכלין וראה לו מבוי שאין לו אלא לחי אחד אמ' לו עשה לו שנים אמ' לו אתה או' לסותמו אמ' לו יסתם מה ראיה לשבת בכך
הלכה ג
רבן שמעון בן גמליאל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.