תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ט

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ט

  

הלכה א
נמצא בעבר הירדן היו עורפין שנ' כי ימצא חלל וגו' לרבות עבר הירדן ר' לעזר אומ' בכולם אם היה חלל היו עורפין אמ' לו ר' יוסה בי רבי יהודה אינו אלא חנוק ומושלך בשדה שמא עורפין היו לכך נאמ' חלל אם כן למה נאמ' נופל אלא שאפלו הרוג ותלוי באילן לא היו עורפין נמצא בעליל של עיר (לא היו עורפין) היו מודדין מצות עיסוק במדידה כיצד עושין לו שלוחי בית דין יוצאין ונוטלין סימניו וחופרין וקוברין אותו ומציינין את מקומו עד שיבאו לבית דין הגדול שבלשכת הגזית וימדו נמצא סמוך לספר בעיר שיש בה גוים או בעיר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.