תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ב

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ב

  

הלכה א
ר' ליעזר בן יעקב אומ' הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו והלה נדר שלא יאכל אצלו אע"פ ששניהן נודרין זה נגד זה הרי אילו נדרי זירוזין אמ' קונם אם לא נמניתי על פסח שאליה שלו שוקלת עשרת ליטרין אם לא שתיתי יין שלוגו יפה דינר זהב אם לא ראיתי נחש שעוביו כקורת בית הבד כשם שנדרי הבאיי מותרין כך שבועת הבאיי מותרת
הלכה ב
תולין לחרגין לחרמין למוכסי' לתרומה ולגוי ולבית המלך ואין תולין להן לישראל
הלכה ג
הרי נטיעות האילו קרבן עד שיקצצו טלית זו קרבן עד שתשרף פרה זו קרבן עד שתשח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.