תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו

  

הלכה א
בן תשע שנים ויום אחד עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין וממזר שבא על בת כהן לוי וישראל פוסלה מן הכהונה ר' יוסי אומר כל שזרעו כשר כשרה וכל שזרעו פסול פסולה רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאתה מותר לישא בתו אתה מותר לישא אלמנתו וכל שאי אתה מותר לישא בתי אי אתה מותר לישא אלמנתו:
הלכה ב
בן תשע ויום אחד שהביא שתי שערות שומא מבן תשע שנים ויום אחד עד בן שתים עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות שומא ר' יוסי בר' יהודה אמר סימן מבן שתים עשרה שנה ויום אחד עד בן שלש עשרה שנה ויום אחד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.