תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק ז

תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק ז

  

הלכה א
הבא כולו נגע יסגיר עמד בו שבוע אחד וניתן לו שבוע שני עמד בו שני שבועות או שכנס ופשה בסוף שבוע הרי זו חולץ את כולו נגע בסוף שבוע פרחה בכולו הרי זה חולץ את כולן אין מחייבין אותו לבנות אחר תחתיו ולא עוד אלא אפילו נראה בו נגע ברוח אחת הרי חולץ אותה הרוח אין מחייבין אותו לבנות אחרת תחתיה אם בנאו ואחר כך נראה נגע יראה כתחלה אין הבית ניתץ אלא החוזר אחר חליצה בלבד:
הלכה ב
הית הנתוץ מציל על העצים ועל האבנים ועל העפר שהביא לו משבנאו אבל אינו מציל לא על העצים ולא על האבנים ולא ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.