תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק א

תוספתא מסכת נגעים (צוקרמאנדל) פרק א

  

הלכה א
אמר ר' יוסי שאל יהשע בנו של ר' עקיבא את ר' עקיבא אמר לו מפני מה אמרו מראות נגעים שנים שהן ארבע אמר לו אם לאו מה יאמרו אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא אמר לו ללמד שמצטרפין זה עם זה אמר לו יאמרו מקרום ביצה ולמעלה טמא ומצטרפין זה עם זה אמר לו ללמדך שאם אינו בקי בהן ובשמותיהן לא יראה את הנגעים:
הלכה ב
ר' אלעזר בן יעקב אומר משם ר' חנניא בן כינאי שאמר משום ר' עקיבא שאין אתה אומר כהן שהוא בקי בנגעים ולא בנתקין ולא בקרחות באדם ולא בבגדים בבגדים ולא בבתים במראה ראשון ולא במ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.