תוספתא מסכת מעשרות (ליברמן) פרק א

תוספתא מסכת מעשרות (ליברמן) פרק א

  

הלכה א
גרנן למעשרות לחייב עליו משם טבל משתגמר מלאכתו ומלאכת מכנסתו כל שתחלתו אוכל וסופו אוכל כגון ירק חייב בתחלתו וחייב בסופו כל שתחלתו אוכל ואין סופו אוכל [כגון המקיים ירק לזרע חייב בתחילתו ופטור בסופו כל שאין תחלתו אוכל אבל סופו אוכל] כגון פירות אילן פטור בתחלתו וחייב בסופו ר' ישמעאל בי ר' יוסה אמ' משם אביו אפי' לא הבאיש אלא גרגר אחד באשכול כל אשכול כולו הרי זה חייב האלסרין ההפרסקין והאסטרובילין משייעשו קלפה האגוזים והשקדים משייעשו מגורה ר' יהודה אומ' משייעשו קליפה באי זו קליפה אמרו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.