תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ה

תוספתא מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ה

  

הלכה א
מצא כלי וכתוב עליו אלף דלת ריש תיו הרי זו תרומה יוד מם הרי זה מעשר פי שין הרי זה שני וחכמים אומ' כולן שמות אדם הן אבל מצא חבית מליאה פירות [וכתוב עליה תרומה הרי זו תרומה מעשר הרי זו מעשר אמר ר' יוסי אפילו מצא חבית מלאה פירות] וכתוב עליה תרומה הרי אילו חולין שאני אומ' אשתקד היתה מליאה פירות ופנה אם היתה חדשה אומ' אני תרומה כנס לתוכה ופנה וחזר ומלאה חולין מודה ר' יוסה שאם כתוב בחרס ונתון על פי חבית בינייר ונתון על פי עגולה אם תרומה הרי זו תרומה אם מעשר הרי זה מעשר
הלכה ב


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.