תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק א

תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק א

  

הלכה א
ר' יהשע אומר קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן שחטן בדרום וקבל דמן בצפון בצפון וקבל דמן בדרום שחט ביום וזרק בלילה בלילה וזרק ביום נתן את הניתנין למטה למעלה ואת הנתנין למעלה למטה ואת הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים או ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן מועלין בהן:
הלכה ב
כלל אמר ר' יהשע כל שהיה לה שעת היתר לכהנים מועלין בה וכל שלא היה לה שעת היתר לכהנים אין מועלין בה פיגול בקדשי קדשים מועלין בו ובקדשים קלים אין מועלין בו:
הלכה ג
יש נותר שמועלין בו ויש נותר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.